POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA I JAKOŚCI

Istotą działalności ZC-S B&G jest produkcja bezpiecznych, wysoko jakościowych produktów,
które tworzone są w oparciu o rozpoznawane i przewidywane potrzeby i wymagania Klientów
oraz wytwarzane w zgodzie z naturą czyli bez zanieczyszczania środowiska.
Bezpieczny produkt oraz usatysfakcjonowany Klient są kluczowymi wartościami w
strategii firmy, gwarancją jej sukcesu.

Założenia:

 • Jakość jest wynikiem działania ludzi i technologii
 • Jakość podnosi wskaźnik bezpieczeństwa
 • Produkujemy bezpieczne, autentyczne i zgodne z przepisami prawa produkty
 • Produkujemy zgodnie ze specyfikacjami oraz warunkami procesów.
 • Dbamy o kulturę bezpieczeństwa żywości jej rozwój i doskonalenie
 • Jakość pozwala zdobyć większą liczbę klientów

Cele:

 • Produkcja bezpiecznych, autentycznych, wysoko jakościowych produktów
 • Zadowolenie i satysfakcja Klientów
 • Ścisła współpraca z odbiorcami naszych wyrobów, w celu spełnienia ich oczekiwań,
 • Praca oparta tylko o ściśle ustalone specyfikacje oraz wymogi klienta,
 • Utrwalanie znaku firmowego jako gwaranta jakości i profesjonalizmu,
 • Zadowolenie i utożsamianie się pracowników z sukcesem firmy.
 • Nie wpływamy szkodliwie na środowisko,
 • Ponosimy starania aby minimalizować odpady.

REALIZACJA CELÓW STRATEGICZNYCH ODBYWA SIĘ :
POPRZEZ OKREŚLANIE OPERACYJNYCH CELÓW JAKOŚCI, PODCZAS PRZEGLĄDÓW SYSTEMU I
POWSZECHNĄ ŚWIADOMOŚĆ, ŻE ZA SPEŁNIENIE OCZEKIWAŃ JAKOŚCIOWYCH KLIENTA
ODPOWIEDZIALNI SĄ WSZYSCY PRACOWNICY ZAKŁADU CUKIERNICZO – SPOŻYWCZEGO B&G

Scroll to Top